Lịch sử ý nghĩa ngày nhà giáo Việt Nam

Ngày 20/11 hàng năm từ lâu đã trở thành ngày nhà giáo Việt Nam, ngày mà các học sinh thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với thầy cô giáo của mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết ý nghĩa và nguồn gốc hình thành của ngày 20/11.

ngày 20/11
Ngày 20/11 là ngày mà các thế hệ học sinh tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô của mình

Nguồn gốc của ngày lễ hiến chương các nhà giáo Việt Nam

Tháng 1/1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập tại Paris lấy tên là FISE (Féderation International Syndicale des Enseignants nghĩa là Liên hiệp quốc tế các Công đoàn Giáo dục).

Năm 1949, tại hội nghị Vacsava, Liên hiệp quốc tế các Công đoàn Giáo dục thông qua 1 bản hiến chương gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, xây dựng nền giáo dục tiến bộ.

Trong những năm kháng chiến chống Pháp, Việt Nam đã gửi thông điệp tới FISE nhằm mục đích lợi dụng sức mạnh quốc tế lên án các tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân ta nói chung và giáo viên, học sinh nói riêng. Mùa xuân năm 1953, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng bộ Giáo dục Nguyễn Khánh Toàn làm trưởng đoàn tham dự Hội nghị kết nạp Công đoàn giáo dục các nước vào FISE, trong đó có cả Việt Nam.

Từ ngày 26-30/8/1957, tại thủ đô Vacsava, Liên hiệp quốc tế các Công đoàn giáo dục quyết định lấy ngày 20/11 làm ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo. Và ngay sau đó, ngày lễ “Hiến chương các nhà giáo” được tổ chức lần đầu tiên trên toàn miền Bắc vào ngày 20/11/1958.

Ý nghĩa ngày lễ nhà giáo Việt Nam

Ý nghĩa ngày nhà giáo Việt Nam

Ngày 20/11 là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc đối với các thầy cô giáo của mình, là ngày mà mọi ngành nghề trong toàn xã hội chia vui với những người đã góp công sức cho sự nghiệp trồng người cao cả, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc