Cầu lông cấp Huyện Gia Lâm

Giải cầu lông cấp Huyện
Giải cầu lông cấp Huyện

Cầu lông cấp huyện đi thi
Giải ba may mắn thôi thì động viên
Giao lưu vui lắm giảm phiền
Nâng cao trí, thể ưu tiên hàng đầu.
Môn này tôi chẳng giỏi đâu
Nhưng mà ham lắm luyện cầu thường xuyên
Hàng ngày sau thú điền viên
Chiều chiều cùng với bạn hiền trên sân.
Thể thao tích cực chuyên cần
Luyện rèn sức khỏe người thân an lòng.